ANBI informatie

Stichting Appendix Grafiek
Fiscaal nummer: 851608577

Contactadres voor financiële zaken:
M. van Wensveen
Den Hoeff 1
2865 XR Ammerstol
06-17772021

Doelstelling:
het verschaffen van een podium voor grafische kunsten.

Beleidsplan:
De stichting wil haar doel verwezenlijken door:

  • Het initiëren van tentoonstellingen
  • Het uitgeven van publicaties over grafische kunst
  • Het ontwerpen, drukken en uitgeven van grafiek
  • Het geven van voorlichting en educatie
  • Het opzoeken van de dialoog tussen grafische kunsten en andere disciplines in de beeldende kunst
  • Het faciliteren van en deelnemen aan Artist In Residence projecten voor grafische kunstenaars
  • Het organiseren van bijeen komsten op grafisch vakgebied
  • Het verkrijgen van en het aan kunstenaars ter beschikking stellen van gereedschappen en materialen voor het maken van grafiek en tentoonstellingen over grafische kunst

Bestuur:
Henning Rosenbrock (voorzitter)
Inez Odijk (secretaris)
Monique van Wensveen (penningmeester)

Beloningsbeleid:
het bestuur en de overige leden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten:
Zie hiervoor de webpagina’s projecten op locatie en onlineprojecten.

Financiële verantwoording:
Klik hier voor de financiële resultaten 2016
Klik hier voor de financiële resultaten 2015
Klik hier voor de financiële resultaten 2014
Klik hier voor de financiële resultaten 2013
Klik hier voor de financiële resultaten 2012