Blog

Übergangsweise online

Sinds maart 2020 publiceert Stichting AppendiX Grafiek (i.s.m. Goethe-Institut Rotterdam) haar reeks Übergangsweise online

Tweede editie: Benita Mylius

Drahtgemenge ll / 2019 / houtsnede / 22.5 x 40,5 cm
Drahtgemenge / 2018 / houtsnede / 50,5 x 60,5 cm
Gaza / 2015 / houtsnede / 38 x 50 cm
De mens staat centraal / 2016 / houtsnede / 35 x 36 cm
Lekker hapje / 2018 / houtsnede / 57 x 38,5 cm
Stilte / 2017 / houtsnede / 26,5 x 24 cm

 

Diederik Gerlach over Mylius werk:

Bij het aanschouwen (of is het ondergaan?) van de schilderijen en houtsnede van Benita Mylius komen bij mij twee fraaie Duitse woorden naar boven: ‘Ungestüm’(onstuimig) en ‘Gestrüpp’(struikgewas). Onstuimig schilderen is bijna in tegenspraak met de discipline zelf, die aandacht, ambachtelijk meesterschap en een doordachte balans tussen vorm en inhoud vereist. Toch heeft het Duitse Expressionisme, en waarom zou je Mylius hier niet mee associëren, ons geleerd dat het wilde schilderen wel degelijk prachtige en diepgravende resultaten kan opleveren. Een van die schilders, Baselitz, beriep zich ook weer op een verre voorloper als Hans Baldung Grien. En zo staat ook Mylius in de lange traditie van deDuitse kunst die niet wil behagen, maar de grenzen wil verkennen. De grens tussen denken en doen, tussen zien en ervaren.Naar eigen zeggen wil Mylius uitgedaagd worden, over drempels heenstappen. Wat zit er onder de beschaafde buitenkant, hoe kom ik bij de kern? De serie houtdrukken die zij nu toont geeft de vraag bijna letterlijk weer, want ze zijn geïnspireerd op de sloopgeschiedenis van een gebouw. Enige jaren geleden raakte de kunstenares gefascineerd door de afbraak van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag. Een keurige school, met een reliëf van Maurits Escher, dat in de nieuwbouw werd teruggeplaatst. Benita’s schilderijen, haar wilde ensembles van gewaagde verfstreken, de struikgewassen van kleur met hun doorkijkjes naar geheime werelden of de oneindigheid van de hemel, maakten voor dit onderwerp plaats voor de sobere, meer bedwongen techniek van de houtdruk. Een techniek die haar zeer goed ligt; met grote voortvarendheid en ritme gutst ze indringende voorstellingen uit de zwart gesausde houtplaten. De verftakken uit haar schilderijen worden stalen pennen die uit de brokken beton steken als vingerwijzingen naar de vergankelijkheid der dingen, en tegelijkertijd het grove geweld van de grijpmachines aanklagen. Maar Mylius zelf heeft niets willen aanklagen: zij toont slechts wat onder de beschaving, onder het bouwwerk schuilgaat: de rauwe natuur. De organische natuur, maar ook de natuurlijke gang van het menselijk handelen, waarin vernietiging en dood steeds weer uitmonden in opbouw en hoop, als in een kringloopvoorstelling van Escher. “Ik keek voor de laatste maal naar het huis. Alle ruiten waren uit de sponningen gebarsten. Ik zag armzalig dood riet in bossen naar beneden hangen uit de gebroken plafonds die de hemel hadden voorgesteld. Ik keek het huis diep in de doodzieke keel. Het was of het ook aldoor komedie had gespeeld en zich nu pas liet zien zoals het in werkelijkheid altijd was geweest: een hol, tochtig brok steen, inwendig vol afbraak en vuiligheid.”

(W.F.Hermans, Het Behouden Huis, 1950)

Diederik Gerlach

 

alle afbeeldingen © www.benitamylius.com

Übergangsweise online

Sinds zomer 2017 organiseert Goethe-Institut Rotterdam in samenwerking met Stichting AppendiX Grafiek een reeks tentoonstellingen op de gang van zijn gebouw. Helaas is het instituut i.v.m. de SARS-CoV-2 pandemie voorlopig voor het publiek gesloten.

Daarom hebben we in gezamelijk overleg besloten Übergangsweise vanaf heden als digitale tentoonstelling te publiceren.

Eerste editie: Marcel WesdorpUntitled world File

titel: x6396.64 y418.30 z-37.47 (2/3) jaar: 2006-2010 materiaal: c-print, mat plexiglas, dibond afmetingen: 100×180 cm
x6396.64 y418.30 z-37.47 (2/3), 2006-2010 / c-print, mat plexiglas, dibond / 100×180 cm
x4792.36 y4712.02 z-25.85 (1/3) / 2008 / c-print, mat plexiglas, dibond / 56×70 cm
x3758.52 y2191.48 z75.21 (3/3) / 2012 / c-print, mat plexiglas, dibond / 125 x 156 cm
x4168.16/y5844.02/z241 (1/3) / 2011-2007 / c-print, mat plexiglas, dibond / 88x165cm
Naamloos – Nameless – Sans Nom (Map, Multiple) / 2008 / inkjetprint, ingelijst / 56×50 cm
Bewijsbare mythen nr. 5 (1/6) / 2018 / inkjet on Hahnemuehle Photo Rag Bright White on aluminium / 28,5×24 cm
Untitled World File (3/3) / 2014-2015 / inktjetprint op Hahnemuhle Photo Rag op aluminium, (+ 1761 pagina’s coördinaten gebonden in 2 handboeken) / 92×92 cm
Bewijsbare mythen #4 (1/6) / 2018 / inkjet on Hahnemuehle Photo Rag Bright White on aluminium / 60×71 cm

Landa van Vliet over Wesdorps werk:

Beste Marcel,

Waar moet je zoeken als je de grond der dingen wilt kennen? In de natuur, op straat, in een boek? De werkelijkheid kan verwarrend zijn voor een zoektocht naar oorsprong. Aloude methoden zijn; ballast overboord, leven in eenvoud, retraite. Maar je kan ook een wereld buiten de wereld om scheppen, waarin niet meer te elimineren valt, een wereld van essenties. Dit voorrecht van de kunstenaar, een wereld maken, heeft MW zich toegeëigend.

Marcel is jarenlang thuisgebleven om landschappen en kaarten te maken om daarin op zoektocht te gaan, of beter gezegd: zijn zoektochten leveren kaarten en bestemmingen op. De computer en de druktechniek zijn de werktuigen, het gereedschap waarmee hij gebieden boetseert en poneert.
MW vindt zijn persoonlijke bewegingsvrijheid in de schepping van een wereld zonder spullen en zonder regeringen, zonder huizen, verkeer, vegetatie, en – de meest verlossende afwezigheid – zonder mensen. Hij dwaalt door een zelf gecreëerde wereld, oh paradox! Hij legt onherbergzame gebieden aan om zich er vervolgens in thuis te voelen en ons overheen te laten vliegen.

Vaak vallen de woorden leegte en landschap in de beschouwingen van filosofen. Hoe is dat te rijmen? Lege landschappen – woestijnen denken we dan al gauw – barsten van het leven, beweging en kleur; het zijn staalkaarten van geologische fenomenen; we zien een gepolijste geologische tijd.
Een landschap, een gebied met een horizon, een weidsheid met voor-, midden- en achtergrond, kan ik alleen leegte noemen als ik denk aan het ontbreken van huisjes, boompjes en beestjes.  Afwezigheid is echter geen leegte. Ik zie reliëfs van duizenden scheuren, dalen, hellingen, formaties en toppen. Ik zie grond, geplooide lagen – niet zozeer landschap maar gewoonweg land – in alle hoogtes, verten en diepten denkbaar.

Marcel, mag ik deze landschappen reliëfs noemen? Het combineert twee betekenissen: het reliëf van de aarde en de beeldhouwkundige tekening. Ik sta tegenover digitale reliëfs en laat me leiden door de associaties met tektoniek, lava, het begin of het einde van de aardbol. Maar de stilte die in de reliëfs huist en de traagheid die in de films besloten ligt, brengen me ook naar gebieden waar ik alleen met mijn verbeelding kom: gevoel, ziel, gemoed. Ik geef me niet over aan een leegte, maar aan de volte.
Bijvoorbeeld de volte van het gevoel de richting kwijt te raken of het idee losgeweekt te worden in mijn zijn; of een plots diep verlangen naar het eeuwig avontuurlijke. De rede, het verstand bieden geen uitkomst. Ik maak in die tijdsspanne die ik met het kunstwerk doorbreng, tijd om betekenis te geven en keuzes te maken, te laten gaan, en me over te geven. Het lijkt net of ik op een schommel zit en iemand mij steeds harder en hoger duwt en dat enge, lekkere gevoel naar boven borrelt. En dat alles gebeurt terwijl ik naar een monochroom oppervlak van een print aan een witte muur kijk. Wonderlijk!
Het verschil tussen beeld en werkelijkheid, het verlangen een werkelijkheid te scheppen met de middelen van de kunst brengt mij naar de mythe van Pygmalion; de beeldhouwer die zijn vrouwensculptuur tot leven kust. Laat mij in de lijst stappen en me overgeven aan het dolen en dwalen.

Op het eerste gezicht lijken het verrukkelijke reisbestemmingen, op minutieus uitgetekende landschappen en stafkaarten, waar je nooit kan verdwalen. Ideaal voor iemand zonder richtingsgevoel, zoals ik. De verzonnen horizon vormt houvast, biedt perspectief, ook al wordt de kim onderbroken en zien we even een stukje niets, om los te komen van de dwingende structuren. Vervolgens zien we berekende verdichtingen in verschillend perspectief. Die rij duintjes bijvoorbeeld loopt naar het oosten, wordt onverwachts afgebogen naar het noorden. Er wordt gespeeld in de ruimte en met de eigenschappen ruimte. Juist de secure kijker, de reiziger in spé, wordt vaak op het verkeerde been gezet. Keer op keer wordt het perspectief verlegd en iedere keer weer is het een verrassing. In alle windrichtingen bevinden zich fractale dieptes.

Dan valt op dat er geen tijd is, niet zozeer de leegte domineert, zoals beweerd, maar de tijdeloosheid. Wordt het dag of nacht, verdwijnt het licht, of komt het op? Een reis in dit landschap is een vorm van stilstand. Een landschap van overwegingen. Ik stel me voor dat dit een anatomische les van denken is: ik krijg een blik in een binnenste. Een landschap als een buitenste binnenste, binnenste buiten.

Waar ben je? Marcel?

alle afbeeldingen © www.marcelwesdorp.com

Übergangsweise

‘Untitled world File’

Bewijsbare mythen #4 (1/6) / 2018 / inkjet on Hahnemuehle Photo Rag Bright White on aluminium / 60×71 cm

Marcel Wesdorp (1965) maakt gecomputeriseerde animaties van landschappen. Prenten van deze digitaal ontwikkelde gebieden lijken foto’s van de werkelijkheid te zijn, uniek getiteld naar hun specifieke xyz-coördinaten. Maar bij tweede oogopslag word je getroffen door een onbekende realiteit die daarachter ligt. Sommige stappen in dit proces leidden tot onverwachte en verrassend aantrekkelijke beelden, elk met een uiterst gevoelige en raadselachtige sfeer, zoals te zien in zijn PW-serie.

Afgezien van de puur op software gebaseerde technieken, is het verzamelen en modelleren van bestaande satellietgegevens en kaarten een tweede ingewikkeld werkveld van de kunstenaar. Hierin waren nog enkele jaren nodig om zijn zwart-witte ‘Untitled World File’ op papier te voltooien.

Ondersteund door filosofische concepten daagt Wesdorp de toeschouwer uit om te doorgronden wat er gaande is bij diens waarneming van zijn kunstwerk. Wesdorp blijft nieuwe manieren verkennen op het grensvlak van de werkelijkheid en daarbuiten. Zijn onderzoek om met nieuwe middelen te bouwen aan kunstwerken die iets onthullen van de raadselachtige tegenwoordigheid van geest heeft zeer verschillende en boeiende werken opgeleverd, variërend van film, print, boek tot installatie.

Wesdorp blijft nieuwe manieren verkennen op het grensvlak van de werkelijkheid en daarbuiten.

Opening: 13 maart om 17.00 uur door Landa van Vliet. Welkom!
Locatie: Goethe-Institut, Westersingel 9, Rotterdam

#10 :)

ontwerp: L Krämer

Deze tentoonstelling wordt door Appendix georganiseerd in het kader van de landelijke manifestatie ‘Maand van de Grafiek’.
15 kunstenaars zijn uitgenodigd om grafisch werk te presenteren in de gang van het Goethe Instituut.
De werken die te zien zullen zijn in een salonopstelling laten een actuele diversiteit aan grafische technieken zien.
Soms nauw met elkaar verwant qua thema of techniek, maar ook in contrast met elkaar.

Deelnemende kunstenaars: Maria Kaptijns, Leonie van Santvoort, Hanna de Haan, Jos de L’orme, Jeanne Rombouts, Lidy Jacobs, Benita Mylius, Ondine de Kroon, Harry Kapsenberg , Kitty van der Veer, Loréne Bourguignon, Barbara Helmer, Inez Odijk, Moniek van Wensveen en Henning Rosenbrock.

Gelijktijdig zal in de grotere zaal van het Goethe-Institut de expositie van Birgit Schuh (Dresden, D) en Sandim Mendes (Rotterdam) worden geopend. Beiden nemen deel aan een uitwisselingsproject tussen de stad Dresden en Rotterdam en zullen gedurende een maand werkzaam zijn in grafisch atelier Minnigh (Rotterdam) en het Grafisch atelier in Dresden.

At Random #5 uitgave
AppendiX grafiek zal tijdens de opening haar 5de uitgave van ‘at random’ presenteren als catalogus van de tentoonstelling.
In dit nummer wordt het werk van de deelnemende kunstenaars gepresenteerd.

‘At random’ is een experimentele boekuitgave, online te zien en uit te printen.
Tijdens de opening zal ‘at random’ worden geprint en gebonden voor de bezoekers.
Klik hier om jouw eigen unieke exemplaar te printen.

Opening: 25 oktober om 17.00 uur door Landa van Vliet. Welkom!

Periode: 25 oktober t/m 22 november 2019
Locatie: Goethe-Institut, Westersingel 9, Rotterdam

Birgit Schuh | Sandim Mendes

© Birgit Schuh | © Sandim Mendes

De kunstenaren Birgit Schuh uit Dresden en Sandim Mendes uit Rotterdam namen dit jaar deel aan een uitwisselingsproject tussen hun steden: Ze waren gedurende een maand werkzaam in Grafisch Atelier Minnigh in Rotterdam en Grafikwerkstatt in Dresden.  Samen laten de twee kunstenaressen in het Goethe-Institut Rotterdam werk van hun zien.

De uitwisseling is een samenwerking tussen initiatiefnemer Stichting AppendiX Grafiek, Atelier Minnigh, Goethe-Institut Niederlande, CBK Rotterdam en Kulturamt der Stadt Dresden.
In het kader van Grafiek2019 – Panta Rhei | Alles stroomt laten ze resultaten van hun residency zien.

Opening: 25 oktober om 17.00 uur. Welkom!

Periode: 25 oktober t/m 22 november 2019
Locatie: Goethe-Institut, Westersingel 9, Rotterdam

Übergangsweise

No Man Is An Island

No man is an island, 02, 100×70 cm, sjabloon op karton, 2018 As we go / Blak landschap, 170×250 cm, matte – en metaal acryl op doek, 2018 © Anuli Croon

De schilder/ tekenaar/ muralist Anuli Croon (1964) uit Rotterdam toont werk dat ze tijdens haar verblijf op Cyprus in 2017 en in Rotterdam in 2018-2019 maakte. De expositie omvat grote schilderijen op doek en kleinere drukken op papier.

De lange gang van het Goethe-Institut nodigt uit tot een langzame wandeling, op en neer langs grote landschappen, stedelijke constellaties en kleine stillevens uit het straatleven.

De tentoonstelling is een compositie van herhalende geschilderde patronen en verschuivingen in heldere kleuren, grote contrasten en repetities van donker en licht, als liep men door een steeg met doorkijkjes op verten.

De expositie reflecteert op de sfeer van het eiland, waar haar de verbondenheid met de aarde en de familie opviel: geen mens is immers een eiland.

Opening: 7 juni om 17.00 uur door Landa van Vliet. Welkom!

Periode: 7 t/m 18 juli 2019
Locatie: Goethe-Institut, Westersingel 9, Rotterdam

Übergangsweise

‘Fragments 2013-2019’

Happy © Maria Ikonomopoulou, 2017

Maria Ikonomopoulou toont in deze tentoonstelling een selectie aan werken uit de afgelopen 6 jaar; werken op papier, objecten en fotowerken.

Een groot deel ervan is gerelateerd aan de crisis in Griekenland -haar geboorteland- die sinds 2009 het land teistert . Toch is het niet de actualiteit en de politiek die haar interesseert maar eerder de interactie van mensen als burgers (polites) van een stad (polis).

Zij weet in haar werk conceptueel denken en onderzoeken te verenigen met aandacht en liefde voor materiaal, vorm en uitvoering. Sierlijke borduursels, knipsels, getekende motieven en patronen op dagblad pagina´s toveren de zwaarte van een dagelijkse stroom aan berichten om in een licht en elegant universum. Door te isoleren, te herschikken en te verluchtigen, biedt zij de toeschouwer een andere, meer poëtische kijk.

Maria Ikonomopoulou (1961) komt uit Griekenland en woont en werkt sinds 1985 in Rotterdam.

Haar werk wordt vertegenwoordigd door galerie Mulier Mulier in Knokke (BE) en Galerie Commeter in Hamburg (DE).

Opening: 3 mei om 17.00 uur door Landa van Vliet

Periode: 3 mei t/m 24 mei 2019
Locatie: Goethe-Institut, Westersingel 9, Rotterdam

Übergangsweise

Collage van etsen © Esther Schoonhoven

Esther Schoonhoven onderzoekt verborgen veronderstellingen op hun waarheid al tekenend, eerst met houtskool. De indrukken die die beelden bij haar achterlaten worden het andere beeld dat zij daarna vermaakt met grafische technieken. De collagetechniek is voor haar een vorm van transformatie waarna haar ‘geloste’ beeld de grote wijde wereld in kan. Ook zoemen haar tekeningen in op blinde vlekken en preoccupaties.

De litho’s die te zien zijn zijn gemaakt in grafisch atelier Minnigh. Gedrukt op rijstpapier waardoor het beeld kwetsbaar wordt maar ook opnieuw bewerkbaar. Het meermaals afgedrukte beeld is niet gelijk ingelijst maar op verschillende manieren bewerkt. Collage en thinnerdruk zijn bewerkingen waarmee het aanvankelijke beeld wordt gecompleteerd of bevraagd.

Ze ‘lost’ als ware de beelden die in haar hoofd zitten op het papier. Hierbij weet Esther dat ze niet altijd juist waarneemt en corrigeert ze al werkend door plak- en snijwerk. Haar werk is hierdoor rafelig en zoals zij met de nodige zelfreflectie erkent, slechts een beperkte blik op het buiten. Wat ze corrigeert is daarbij niet altijd duidelijk. Daarom werkt ze vaak in series.

Opening: 29 maart om 17 uur door Landa van Vliet

Periode: 29 maart t/m 25 april 2019
Locatie: Goethe-Institut, Westersingel 9, Rotterdam